Cyber ​​Europe 2014: Europa testar sitt motstånd mot cyberattacker

Cyber ​​Europe 2014: Europa testar sitt motstånd mot cyberattacker

Europeiska byrån för informations- och nätverkssäkerhet (ENISA) kommer idag att lansera en serie simuleringar som syftar till att testa beredskapen för europeiska länder när det gäller cyberattacker och hot mot nationell infrastruktur.

LÄS OCH: Forskare som arbetar på en jordbävningssköld

Totalt kommer mer än 200 olika organisationer och över 400 säkerhetsexperter att delta i Cyber ​​Europe 2014-simuleringen, som kommer att involvera över 29 länder. Simuleringen kommer att kräva att deltagarna ska stoppa och lösa vissa cyberattacker som kommer att påverka integriteten, tillgängligheten och sekretessen för känslig information eller viktiga anläggningar.

Detta är det tredje året då ENISA organiserar denna övning, som har vuxit enormt i storlek och omfattning över tiden. Efter denna fas kommer det att finnas en andra som kommer att undersöka hur man kan reagera på lämpligt sätt på hot, och en tredje där strategiska och politiska svar kommer att övervägas.