Den avstÀngda animationen som rÀddar liv

Den avstÀngda animationen som rÀddar liv

Den första kommer att försökas vid UPMC Presbyterian Hospital i Pittsburgh, Pennsylvania den hÀr mÄnaden avstÀngd animation om mÀnskliga Àmnen, inte för att resa i rymden utan för att rÀdda liv.

LÄS OCH: Deka Arm System, den bioniska armen som styrs av tanke (video)

Detta experiment kommer inledningsvis att genomföras pÄ 10 personer med livshotande skadorhoppas kunna köpa tid för kirurger genom att kyla kroppen utan att temperaturen förÀndras.

För att göra det ett team av lÀkare det kommer att ta bort allt blod frÄn patienternaoch ersÀtter den med kall saltlösning. Detta kommer att kyla kroppen kraftigt, blockera dess funktioner och minska syrebehovet.

Denna teknik har redan testats och experimenterats av Dr. Peter Rhee, som under 2000 och 2006 testade det pÄ grisar som i 90% av fallen överlevde och inte rapporterade nÄgon fysisk eller kognitiv skada.

För nÀrvarande kommer tekniken endast att anvÀndas för att behandla hjÀrtstillestÄndspatienter som har lidit mycket allvarliga skador, med förlust av minst hÀlften av blodet, och dÀr patienten normalt bara överlever i 7% av fallen.

Vi Àr dÀrför Ànnu inte redo för sömn, eftersom mÀnniskor bara kan stanna i detta tillstÄnd nÄgra timmar, men om experimentet skulle höja överlevnadsgraden med nÄgra fÄ punkter skulle det fortfarande vara ett stort steg framÄt.