En resistent och återvinningsbar polymer, upptäckt av misstag

En resistent och återvinningsbar polymer, upptäckt av misstag

I kemiska laboratorier IBM Dr. Jeannette Garcia följde proceduren för att syntetisera en enkel plast, men glömmer en komponent. När hon i slutet av reaktionen gick för att återvinna produkten hittade hon ett helt annat material än vad som förväntades: en polymer så hård att den måste krossas med en hammare.

L√ĄS OCH: Hubble √§r det mest anv√§ndbara vetenskapliga verktyget som n√•gonsin skapats

Efter analys och studier verifierades det att det är första gången en plast skapas värmehärdande med dessa egenskaper, presenterar en resistent, lätt, 3D-struktur med kapacitet självreparation och enkelt återvinningsbar.

V√§rmeh√§rdande polymerer √§r i allm√§nhet sv√•ra att √•tervinna eftersom de, vid upphettning till h√∂ga temperaturer, inte sm√§lter utan bryts ned kolsyrande. “Titan”, detta √§r namnet som valts av IBM, skulle d√§rf√∂r vara ett undantag som samtidigt visar motst√•nd och reversibilitet.

Mycket forskning återstår att göra om denna nya upptäckt och det kommer att dröja en stund innan Titan du hittar praktiska tillämpningar, men återigen berikas vetenskapen av en slumpmässig upptäckt.

Gata